học làm video

Thầy Phạm Thành Long và siêu phẩm khoá huấn luyện #video marketing 28 ngày online | Trần Hữu Tài

#phamthanhlong #video_marketing Với tất cả tấm lòng, tôi vô cùng biết ơn thầy Phạm Thành Long người đã dạy tôi vô vàng những kiến thức tuyệt vời. Thầy đã dạy tôi từ những cái nhỏ như viết và ghi note thế nào cho đúng. Cách sống sao cho tử tế, cách làm người chồng tốt, […]

Continue Reading

Important   this site makes use of cookies which may contain tracking information about visitors. By  continuing to browse this site you agree to our use of cookies.